Privacyverklaring

Privacy Verklaring

 

Verantwoordelijke voor de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door BVBA Garage Hoeylaerts.

Contactgegevens:

Adres: Statieplaats 2 te 1950 Kraainem

Email: info@hoeylaerts.be

Telefoon: 02/720.19.90

 

Aan wie is dit privacy beleid gericht?

Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met u hebben:

 • Naam, voornaam, geslacht, taal, functie
 • Adres, telefoon, e-mail
 • Professionals: bedrijfsgegevens ( adres, telefoon, e-mail), BTW nummer en ondernemingsnummer
 • Merk en model van voertuigen, producten en diensten waarvoor u belangstelling heeft getoond of een offerte aangevraagd
 • Merk en model van voertuigen, producten en diensten die u heeft aangeschaft en informatie die verband houdt met de bestelling
 • Ingeval van uitvoering van reparatie: chassisnummer, nummerplaat, kilometerstand, aard van de reparatie/herstelling

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke rechtsgrond voor deze verwerkingen?

Met uw toestemming ( rechtsgrond: art.6a.van de privacy wetgeving )

 • Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website, e-mail of per telefoon

Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van uw contract ( rechtsgrond: art.6b.van de privacy wetgeving )

 • Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso ( incl. eventuele overdracht van schuldvordering aan derden).
 • Voor het onderhoud, herstel en depannage van uw voertuig
 • Voor boekhoudkundige doeleinden
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures

   

Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon ( rechtsgrond: art.6d.van de privacy wetgeving)

 • Om u onverwijld te kunnen contacteren in geval van een recall-campagne georganiseerd door de fabrikant met betrekking tot uw voertuig

Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waarvan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: art.6c. van de privacy wetgeving):

In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waarvan wij zij onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en/of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen.

Kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?

In volgend geval kunnen persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:

 • Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen

Doorgave buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de E.U.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende 7 jaar, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan de wettelijke bewaarplicht.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

Gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Volgende cookies worden enkel gebruikt voor normaal gebruik van de website: phpsessid (op domeinnaam hoeylaerts.be).Andere cookies voor gebruik van javascript: fontawesome ( om andere lettertypes te gebruiken),jquery (javascript library), browser-update.org (enkel gebruik om melding te  geven mocht browser te oud zijn om bepaalde javascripts te draaien).

Welke zijn uw rechten, hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw bestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hoeylaerts .be of via aangetekende zending.

Indien u je recht wenst uit te oefenen, zullen wij gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door garage Hoeylaerts bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: privacycommission.be.